TANITIM

TARİHÇE

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Bölümümüz, Kuzeybatı Anadolu’da, Karadeniz kıyısında yer alan ülkenin tek koklaşabilir kömür yataklarının bulunduğu Taşkömürü Havzası Zonguldak’ta yer almaktadır. Zonguldak’ta maden mühendisliği eğitiminin geçmişi 1924 yılına dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra, ülkemizin çok ihtiyacı olan maden mühendislerinin eğitimi amacıyla Zonguldak’ın Fener Mahallesi mevkiinde açılan Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi, Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Eğitimini tamamlayan ve ülkemizin dört bir yanında görev alan ilk mezunlarımız, madencilik sektörümüzün ilk kurucuları olmuştur. Bu okul, İstanbul’a taşındığı 1961 yılına kadar aralıklarla ve değişikliklerle faaliyetini sürdürmüştür. Yaklaşık 20 yıl sonra, 1975 yılında, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (ZDMMA) açılmış ve şehrimizdeki mühendislik eğitimi Maden ve Makine Mühendisliği bölümlerinde tekrar başlamıştır. ZDMMA, 1982 yılında, yüksek öğretimde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda  Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı altında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1992’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin kurulmasını takiben Bölümümüz, Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6287 sayılı kanunla üniversitemizin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de  ilan edilen 7141 sayılı kanunla Üniversitemizin adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiş olup Bölümümüz; Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Bölümümüzde gelişme süreci içerisinde ulusal-uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2008-2009 değerlendirme döneminde, MÜDEK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan Maden Mühendisliği Lisans Programımıza 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren çeşitli ara ziyaretlerle 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılan akreditasyon ve EUR-ACE etiketi verilmiştir.
Maden Mühendisliği Bölümü’nde bugüne kadar birçok araştırma projesi yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi olan NATO’nun “İstikrar İçin Bilim” programınca desteklenen ve 620 bin ABD $ bütçeli bir projesi sonucunda, 1994 yılında bölüm bünyesinde Zonguldak Endüstri Destekleme Merkezi (ZEDEM) kurulmuştur. ZEDEM ülkemiz madencilik endüstrisinde sürekli bir üniversite-endüstri işbirliğinin somutlaştığı ilk örneği teşkil etmektedir. Maden Mühendisliği Bölümü, ZEDEM yardımıyla, madencilik sektörüne (projeler, meslek içi eğitim kursları, deneyler, analizler vb.) çok çeşitli hizmetler vermektedir.
Maden Mühendisliği lisans programı 4 yıllık Türkçe bir eğitimi kapsamaktadır. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri (zorunlu ve seçmeli) almak ve 3 adet 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin