TANITIM

MİSYON - VİZYON

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Özniyetimiz (Vizyonumuz):
Maden Mühendisliği alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz:
Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik,
Toplum yararını gözetmek,
Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık,
Katılımcılık ve paylaşımcılık,
Araştırıcılık ve yenilikçiliktir.

Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

Maden Mühendisliği Bölümü'nün özniyeti (vizyonu), temel değerleri ve özgörevi (misyonu); Üniversitenin ve Mühendislik Fakültesinin web sitesinde yayında olan özgörevleri de göz önünde bulundurularak, Bölüm kurullarında tartışılarak belirlenmiş ve web sayfamızda yayına konmuştur. Bölümün Program Eğitim Amaçları; Üniversitemizin, Fakültemizin ve Bölümümüzün özgörevleriyle uyum içindedir.

Uyumun göstergesi olan tanımlamalar, aşağıdaki alt başlıklarda çift tırnak içinde yazılmıştır.

1.1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Özgörevleri

“Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır” 

1.2 ZBEÜ Mühendislik Fakültesi’nin Özgörevleri

“Meslek bilinci ve sorumluluğu olan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına uygun, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve uygulamaya dönüştürmeyi bilen, kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, mühendisliğin düşünce sistematiğini özümsemiş mühendisler yetiştirmektir”. Ulusal ve yöresel öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni ve özgün tasarımlar oluşturmanın yanı sıra, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır 

1.3 Maden Mühendisliği Bölümü’nün Özgörevleri

“Maden mühendisliği alanında; çağdaş, mühendislik etiğini benimseyen, çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve iletişim becerisine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve elde edilen bulguları toplumun yararına sunmaktır” 
 
Program Eğitim Amaçlarımız Doğrultusunda Mezunlarımız;
1. Doğal kaynakların aranması, değerlendirilmesi, işletilmesi, hazırlanması ve pazarlanması aşamalarında; maden ocaklarında, yeraltı – yerüstü kazılarında ve cevher hazırlama tesislerinde görev alır.
2. Daimi nezaretçi, iş güvenliği uzmanı, çevre denetim elemanı vb. uzmanlık programlarından sertifika alarak çalışma hayatına katılır. Çeşitli tüzel kişiliklerde maden mühendisliği hizmeti yürütür.
3. Mesleki yetkinliğini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına katılır.
4. Madencilik alanındaki özel sektör ve kamu kuruluşlarında yürütülen AR-GE ve uygulama projelerinde çok disiplinli takım çalışmalarında görev alır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin