MÜDEK

MÜDEK SÜRECİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur. MÜDEK, mühendislik programlarının değerlendirmesine 2003 yılında başlamış ve 2006 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olmuştur.

Bu platform, 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmış ve 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.

Bölümümüzün gelişme süreci içerisinde ulusal-uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon hedefi kapsamında, 2008-2009 değerlendirme döneminde, MÜDEK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan Maden Mühendisliği Lisans Programımız 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren akredite edilmiş ve bu tarih itibariyle Bölümümüze EUR-ACE etiketi verilmiştir. Sonraki süreçte, MÜDEK Değerlendiricileri tarafından çeşitli tarihlerde yapılan ziyaretler sonucunda Bölümümüzün akreditasyonu Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır ve Bölümümüz söz konusu tarihine kadar geçerliliği olan EUR-ACE etiketine de sahip durumdadır.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA MEZUNLARIMIZ;

1. Doğal kaynakların aranması, değerlendirilmesi, işletilmesi, hazırlanması ve pazarlanması aşamalarında; maden ocaklarında, yeraltı – yerüstü kazılarında ve cevher hazırlama tesislerinde görev alır.
2. Daimi nezaretçi, iş güvenliği uzmanı, çevre denetim elemanı vb. uzmanlık programlarından sertifika alarak çalışma hayatına katılır. Çeşitli tüzel kişiliklerde maden mühendisliği hizmeti yürütür.
3. Mesleki yetkinliğini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim ve/veya mesleki gelişim programlarına katılır.
4. Madencilik alanındaki özel sektör ve kamu kuruluşlarında yürütülen AR-GE ve uygulama projelerinde çok disiplinli takım çalışmalarında görev alır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin