OLANAKLAR

YAZILIMLAR

Küçült Yazı Tipi Büyüt

MESLEKİ YAZILIMLAR

 Flac 2D: Sonlu Farklar Yöntemiyle 2-Boyutlu Sayısal Gerilme Çözümlemesi
 Flac 3D: Sonlu Farklar Yöntemiyle 3-Boyutlu Sayısal Gerilme Çözümlemesi
♦ JKSimMet: Cevher Öğütme ve Sınıflandırma Devreleri Benzetimi
♦ Particle Flow Code in 3-Dimensions (PFC-3D): Kayaç Kesme İşleminin 3-Boyutlu Modellenmesi
 Phases 5.0: Sonlu Elemanlar Yöntemiyle 2-Boyutlu Sayısal Gerilme Çözümlemesi

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDAKİ YAZILIMLAR

♦ AutoCAD 2015: Bilgisayar Destekli Teknik Resim
♦ 
Dev C++ 5.11: Programlama Dili
♦ Fortran Powerstation 4.0: 
Programlama Dili
♦ NetCAD 7.7: Ocakların 3-Boyutlu Tasarımı
 Ventsim 5.2.1.8: Ocak Havalandırma Şebekelerinin 3-Boyutlu Benzetimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin