ÖĞRENCİ REHBERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ESKİ KİTAPLAR ESKİMEZ (2013) için  Mevcut Sayfayı Aşağı Kaydırınız.

ESKİ KİTAPLAR ESKİMEZ (2014) için tıklayınız. (yapım aşamasında)

MİNİK ELLER KALEMLE BÜYÜSÜN (2014) için  Mevcut Sayfayı Aşağı Kaydırınız.

MADEN ŞEHİTLERİMİZE SAYGI (2014) için  (yapım aşamasında)

ESKİ KİTAPLAR ESKİMEZ (2015) için tıklayınız. (yapım aşamasında)

MADEN ŞEHİTLERİMİZE SAYGI (2015) için tıklayınız. (yapım aşamasında)

MADEN ŞEHİTLERİMİZE SAYGI (2016) için tıklayınız. (yapım aşamasında)


----------------------------------------------------------------------------------------------


ESKİ KİTAPLAR ESKİMEZ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 
(2013)

Bölümümüzde 2012-2013 Bahar yarıyılında 2. sınıf dersi olarak yeni açılan SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında, dersin sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR ve dersi alan 18 öğrenci tarafından yürütülen Eski Kitaplar Eskimez Sosyal Sorumluluk Projesi tamamlanmıştır.

Projede; Üniversitemize bağlı 20 akademik birimde görev yapmakta olan 951 öğretim elemanı ile görüşülerek kendilerinden eski kitaplar, dergiler, vb. toplanması, toplanan kitapların Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yardımıyla sınıflandırılması ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan ilkokul, ortaokul ve liselere armağan edilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu projede görev alan öğrenciler aşağıda sıralanmaktadır.

2010010616001 Ahmet BÖCEKLİ
2010010616008 Barış KOCAOĞLU
2010010616009 Barış Can BAHTİYAROĞULLARI
2010010616010 Berat BÜK
2010010616012 Burak OZAN
2010010616013 Burak BİLAL
2010010616019 Doğukan AKKAŞ
2010010616028 Fahri DEMİRAY
2010010616030 Ferdal DİKYOL
2010010616045 Kerem ÇİMŞİR
2010010616046 Koray BALTACIOĞLU
2010010616056 Murat AYDIN
2010010616066 Saide KANAT
2010010616069 Serkan AKTOLGA
2010010616070 Tezcan TAŞÇI
2010010616073 Ümit KÖSE
2010010616080 Berkan ALTUNTAŞ
2010010616082 Demirhan İLİK

Projede görev yapan öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları seçimler sonucunda belirlenen; Proje Yönetim Grubu, Proje Çalışma Grupları ve Proje Ziyaret Grupları aşağıdaki verilmektedir.

PROJE YÖNETİM GRUBU
Proje Koordinatörü: Fahri DEMİRAY
Proje Koordinatör Yardımcısı: Barış Can BAHTİYAROĞULLARI
Yazmanlar: Saide KANAT, Burak BİLAL
Sayman: Ahmet BÖCEKLİ

 

PROJE ÇALIŞMALARI

a) Proje için iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere “eskitapes@gmail.com” e-posta adresi alınmış, Facebook’ta “Eski Kitaplar Eskimez” adı altında bir grup açılmıştır. (https://www.facebook.com/EskiKitaplarEskimez/)

b) Projede görev alan öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları beyin fırtınası çalışmaları sonucunda; önde, eski bir kitabı tutmakta ve okumakta olan bir kız ve bir erkek öğrencinin elleri, arka fonda ise, okunan her kitabın kişiler üzerindeki olumlu katkıları simgeleyen kıraç ve kuru toprağın yeşermesi ve üretken hale gelmesi fotoğraflarının birleştirilmesiyle oluşturulacak bir foto-kolajın Proje Logosu olarak kullanılmasına karar verilmiş ve söz konusu logo, konuyla ilgili çalışma grubu tarafından fotoğraflanarak ve kolajlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

c) Ziyaret Grubu üyelerinin yapacakları ziyaretler esnasında kendilerini tanıtmalarının kolaylaştırılması için boyunlarına asacakları görevli kartları, ziyaret edilecek kişilere sunulmak üzere kişisel ve proje iletişim bilgilerinin bulunduğu kartvizitler ile kitap bağışında bulunan öğretim elemanlarına verilecek teşekkür belgeleri hazırlanmıştır.

d) Ziyaret grupları tarafından öğretim elemanlarımıza yapılan ziyaretler sonucunda; 1.474 adet kitap, dergi, vb. toplanmış ve bu belgeler listelenerek kayıt altına alınmıştır. Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen; Zonguldak Merkez Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu ile Zonguldak Merkez Erdemir Anadolu Lisesi’nde görevlendirilen öğretmenlerin yaptıkları sınıflandırma çalışmaları sonucunda, 26 adet belge, bazı defterler ve çeşitli yaprak testler kullanılamayacak kadar yıpranmış oldukları için değerlendirme dışı bırakılmış, Zonguldak Merkez Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu için 627 adet ve Zonguldak Merkez Erdemir Anadolu Lisesi için de 517 adet belge projede görev alan öğrenciler tarafından paketlenerek ilgili birimlere teslim edilebilir hale getirilmiştir.

e) 4 Haziran 2013 günü, saat 10.00’da Rektörlük Makamımız tarafından tahsis edilen ve 19 Mayıs 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu’na armağan edilecek 627 adet kitap ile Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi’ne armağan edilecek 517 adet kitabın yüklenmiş olduğu bir araçla yola çıkılmıştır. Önce Kozlu 19 Mayıs 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu’na gidilmiş, Okul Müdürü Betül GÖKSEL ve Proje Yazmanı Saide KANAT tarafından yapılan tören konuşmalarını takiben, 627 adet kitap okul müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tören, okul müdürlüğü tarafından sunulan bir ikramla sona ermiştir.

Daha sonra; saat 13.00’da Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi’ne gidilmiş, Okul Müdürü Cemile GÜL, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sadullah DUMAN ve Proje Yazmanı Saide KANAT tarafından yapılan tören konuşmalarını takiben, 517 adet kitap okul müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tören, okul müdürlüğü tarafından sunulan bir ikram ve okulun şiir kulübü öğrencileri tarafından seslendirilen bir şiir dinletisiyle sona ermiştir.

f) Halen 304 adet belge dağıtım için bekletilmektedir. Bu belgelerin; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar yarıyılında açılacak olan SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Eski Kitaplar Eskimez Sosyal Sorumluluk Projesi (2. Dönem) adı altında, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yardımıyla belirlenecek bir okulun müdürlüğü tarafından incelenmesi, eğitim-öğretim çalışmaları esnasında yararlanılabilecek belgelerin kendilerine armağan edilmesi, arda kalan belgelerin ise Zonguldak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve BEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile görüşülerek değerlendirilmesi planlanmaktadır.


----------------------------------------------------

MİNİK ELLER KALEMLE BÜYÜSÜN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (2014) 

2013-2014 Bahar yarıyılında açılan SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında, dersin sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR ve dersi alan 44 öğrenci tarafından yürütülen 3 projeden biri olan “Minik Eller Kalemle Büyüsün” Sosyal Sorumluluk Projesi’nin gerçekleştirilme süreci aşamalar halinde aşağıda sıralanmaktadır.

1) 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan ilk deste, gerçekleştirilebilecek sosyal sorumluluk projelerinin, bu projelerde görev alacak kişilerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi amacıyla tüm öğrencilerimizin katılımıyla bir beyin fırtınası çalışması yapılmıştır. 

Söz konusu beyin fırtınası çalışmasının sonucunda; 2013-2014 yarıyılında, eşgüdüm içinde birlikte yürütülebilecek 3 farklı sosyal sorumluluk projesi belirlenmiştir. Bu projelerin birincisi “Minik Eller Kalemle Büyüsün” projesi, ikincisi “Maden Şehitlerimize Saygı” projesi ve üçüncüsü “Eski Kitaplar Eskimez-2014” projesidir.

2) Birlikte yürütülmesi kararı alınan her 3 projenin iletişim faaliyetlerinde ortak olarak kullanılmak üzere“sosyalmadenciler@gmail.com” e-posta adresi alınmıştır.

3) “Minik Eller Kalemle Büyüsün” projesinde; 23 Mart 2014 günü yapılacak 2014-YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na girecek adaylara dağıtılacak kalem, silgi ve kalemtraşların, sınav bitiminde, sınav binaları çıkışlarında hazır bekleyecek olan projede görevli öğrencilerimiz tarafından, sınav disiplinini bozmayacak biçimde davranılarak toplanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ilköğretim okulları öğrencilerine armağan edilmesi hedeflenmiştir.

3) Projede; paylaşmayı simgeleyen açık bir elin avucu içinde, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda adaylara dağıtılan kalem, silgi ve kalemtraşın yer aldığı bir fotoğrafın, paylaşmanın dalga dalga çoğalmasını simgeleyen bir su dalgası-yansıma efektiyle kuvvetlendirilmesi sonucunda oluşturulacak bir foto-kolajının Proje Logosu olarak kullanılmasına karar verilmiş ve söz konusu logo, konuyla ilgili çalışma grubu tarafından kolajlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

4) Projede görev alan her bir öğrencimizin proje çalışmaları esnasında kendilerini tanıtmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla boyunlarına asacakları fotoğraflı görevli kartlarının şablonu konuyla ilgili çalışma grubu tarafından tasarlanmış, her bir öğrencimizden vesikalık fotoğrafları toplanmış ve hazırlanan görevli yaka kartlarının çıktıları alınarak ilgili öğrencilerimize dağıtımı yapılmıştır.

5)  2014-YGS’de dağıtılacak kalem, silgi ve kalemtraşların toplanacağı kutuların üzerine yapıştırılmak üzere, Üniversitemizi, Bölümümüzü ve Projemizi tanıtmak amacıyla, A4 boyutunda ve uzaktan kolayca okunabilir nitelikte bir sayfanın tasarımı, konuyla ilgili çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiş ve çıktıları alınarak her bir sınav binasında görev alan öğrencilerimize dağıtımı yapılmıştır.

6) ÖSYM Zonguldak Sınav Koordinatörlüğü yardımıyla Zonguldak Merkez ilçemizde 2014-YGS’nin yapılacağı okullar listelenmiş ve bu okullarda görev alacak öğrencilerimiz belirlenmiştir.

7) Minik Eller Kalemle Büyüsün projemizde görev alan 39 öğrencimiz, 23 Mart 2014 tarihinde yapılan 2014-YGS’nin yapıldığı 30 sınav binasında hazır bulunmuşlar ve toplam 6.252 adet kalem, 2.775 adet silgi ve2.947 adet kalemtraş toplamışlardır.

8) 2014-YGS’nin yapıldığı 30 sınav binasından toplanan kırtasiye ürünleri aynı gün Maden Mühendisliği Bölümü’nde bir araya getirilmiş,  sayımları yapılarak tüm ürünler kayıt altına alınmış ve dağıtımı yapılacak okullara göre kabaca kutulanmışlardır.

9) Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, proje kapsamında toplanan kırtasiye ürünlerinin dağıtımının yapılacağı okullara karar verilmiştir. Bu okullar; Kozlu Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Merkez Mithatpaşa İlköğretim Okulu, Merkez TOBB Uzun Mehmet İlköğretim Okulu, Merkez Mithatpaşa Pfizer İlköğretim Okulu, Kozlu Uzun Güney Köyü İlköğretim Okulu, Çaycuma Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Merkez Fatih İlköğretim Okulu ve Merkez Hüseyin Girgin İlköğretim Okulu olarak belirlenmiştir. Söz konusu 8 okulun Müdürleriyle yapılan görüşmeler sonrasında da, okulların derslik ve öğrenci sayılarına göre dağıtımı yapılacak kırtasiye ürünlerinin sayıları tespit edilmiştir.

10) Okullara dağıtımı yapılacak kırtasiye ürünlerinin toplam sayılarının belirlenmesinde okullardaki toplam öğrenci sayıları esas alınmıştır. Okullardaki her bir derslikte kırtasiye ürünlerinin dağıtımını yapacak olan öğrencilerimiz belirlenmiş ve dersliklerdeki öğrencilere dağıtımı yapılacak kırtasiye paketleri öğrenci sayılarına göre tek tek hazırlanmıştır. Okullara tahsis edilen ancak dağıtım fazlası arda alan kırtasiye ürünleri, sonraki günlerde ihtiyaç oldukça dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edilecek şekilde kutulanmıştır.

11) 8 Mayıs 2014 tarihinde Rektörlük Makamımız tarafından sağlanan 2 adet midibüs ile saat 08.30’da Maden Mühendisliği Bölümü önünden hareket edilmiş ve sırasıyla; Merkez Mithatpaşa İlköğretim Okulu, Merkez Mithatpaşa Pfizer İlköğretim Okulu, Merkez TOBB Uzun Mehmet İlköğretim Okulu, Merkez Fatih İlköğretim Okulu, Kozlu Uzungüney Köyü İlköğretim Okulu, Kozlu Cengiz Topel İlköğretim Okulu ve Merkez Hüseyin Girgin İlköğretim Okulu’na gidilmiş, bu okullarda söz konusu kırtasiye ürünlerinin dağıtımı yapılmış ve saat 17.00 civarlarında Maden Mühendisliği Bölümü’ne dönülmüştür. 22 Mayıs 2014 günü de, ücretsiz olarak tedarik edilen özel bir araçla Çaycuma Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na gidilmiş, bu okula ait kırtasiye ürünlerinin dağıtımı yapılmış ve aynı gün geri dönülmüştür.

----------------------------------------------------
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin